דף קנ"ו • הנושאים:

  השאלות:

  א. גיבול בקמח ומים (3)

  ב. המזל למ"ד מזל יום גורם (7)

  ג. המזל למ"ד מזל שעה גורם (7)

  ד. המחלוקת האם יש מזל לישראל, והמקרים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קנ"ה

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני מתירין ומפספסין, ומהו (2)

  ב. המח' באשוויי אוכלא בשבת, והשמועות (3)

  ג. האכלת בעלי חיים בשבת (2)

  ד. החילוק בהאכלת יונים (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קמ"ח

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני הלואה (2)

  ב. מדוע אי אפשר לשנות במילוי המים (4)

  ג. הדברים שלא מוחין (3)

  ד. המח' בתביעת הלואת יו"ט, והשמועות (3)

  ה. להקדיש ביו"ט, והשמועות (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף קי"ח

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' כמה סעודות אוכל בשבת ומנין, והשמועות (4)

  ב. השכר על השבת (5)

  ג. על מי אמר רבי יוסי יהי חלקי (9)

  ד. המעשים ברבי יוסי (5)

  ה. האמוראים שאמרו תיתי לי (8)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף כ"ח

  הנושאים:

  השאלות:

  א. השמועות האם איכא טומאת אהלים בעור בהמה טמאה (4)

  ב. למאי הלכתא מלאכת שמים נעשית מעור בהמה טהורה (3)

  ג. הדברים שנאמרו על התחש (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!