דף קנ"ז • הנושאים:

  השאלות:

  א. המחלוקת האם יש מוקצה בשבת, והפסקים (2)

  ב. המשניות במוקצה שנשנו סתמא (4)

  ג. לגבי מה אין הלכה כר"ש במוקצה (2)

  ד. התרת נדרים בשבת (3)

  ה. מדידת מצוה בשבת (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף קנ"ו

  הנושאים:

  השאלות:

  א. גיבול בקמח ומים (3)

  ב. המזל למ"ד מזל יום גורם (7)

  ג. המזל למ"ד מזל שעה גורם (7)

  ד. המחלוקת האם יש מזל לישראל, והמקרים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קמ"ט

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' מדוע אין למנות אורחים בכתב, ומאי ביניהו (4)

  ב. עשיית גורלות (4)

  ג. מנין שמי שחבירו נענש בגללו נדחה ממחיצת ה' (3)

  ד. שמועות נבוכדנאצר (6)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג',דף קי"ט

  הנושאים:

  השאלות:

  א. האמוראים בכבוד שבת (14)

  ב. מעלת כבוד שבת (11)

  ג. מעלת הקדיש והאמן (4)

  ד. מפני מה חרבה ירושלים (8)

  ה. תינוקות של בית רבן (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף כ"ט

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בפתילת הבגד, ומאי פליגי בהדלקה (3)

  ב. דיני קולי מטלניות (3)

  ג. המח' בנולד, והצריכותא במקרים (3)

  ד. הצריכותא במח' ר"י ורבנן בנתינת שמן להדלקה (3)

  למצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!