דף ג' • הנושאים:

  מקצת למעלה.

  אמה לחומרא.

  השאלות

  א. מקצת למעלה מעשרים בסוכה ובמבוי (4)

  ב. מדידת אמה וחילוקי הדינים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ב'

  הנושאים:

  תקנתא במבוי.
  גבוה מעשרים.
  פתח המשכן.

  השאלות:

  א. דיני מבוי וסוכה ומ"ט תני תקנתא (2)

  ב. המח' במבוי למעלה מעשרים אמה, ומנין (3)

  ג. הקושיות על הא דילפינן מפתח המשכן (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', שבת דף קנ"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. כללא דכל שאני זכאי באמירתו, אהיכא קאי (4)

  ב. צרכי מת בשבת (8)

  ג. מעלת מעשי האדם (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', דף קכ"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. דין הבא לכבות (2)

  ב. כפיית קערה, והמקרה בצואה (2)

  ג. הריגת מזיקין (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', דף ל"א

  הנושאים:

  השאלות:

  א. המעשים בהלל (4)

  ב. יראת שמים (6)

  ג. כמי סובר ר' יוסי בכיבוי פתילה שעושה פחם (2)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!