דף ד' • הנושאים:

  שיעורין חציצין ומחיצין. ארץ חטה.

  השאלות:

  א. הלכה למשה מסיני ואהיכא (3)

  ב. דרשות הפסוק ארץ חטה לשיעורין (7)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה א', דף ג'

  הנושאים:

  מקצת למעלה.

  אמה לחומרא.

  השאלות

  א. מקצת למעלה מעשרים בסוכה ובמבוי (4)

  ב. מדידת אמה וחילוקי הדינים (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ב', דף קנ"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. מאור עיניו של אדם (3)

  ב. כחות הגוף שנחסרים בזיקנה ע"פ קהלת (21)

  ג. המעשים בזיקנה (8)

  ד. האגדות על מיתה (10)

  ה. המשלים (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ג', שבת דף קכ"ב

  הנושאים

  השאלות

  א. ההיתר להנות ממעשה נכרי לעצמו, וצריכא (5)

  ב. טלטול כלים ודלתות (3)

  ג. שרי ליטול לצורך גופו (7)

  ד. איזה קורנס שרי ליטול לאגוזים (4)

  להצגת התשובות לחצו כאן • חזרה ד', שבת ל"ב

  הנושאים:

  השאלות:

  א. העוון שבגללו נשים מתות (5)

  ב. מדוע הנשים בסכנה בשעת לידתן (5)

  ג. בעוון מה מתים ילדים של אדם (4)

  ד. סכנה ומיתה (5)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!