הילך אליבא דרש"י-ב"מ דף ד: • מדוע אליבא דרש"י

  והילך - לא הוצאתים והן שלך בכ"מ שהם:
  

  זה עוזר זה ש"לא הוצאתים"? הרי מלווה להוצאה ניתנה והמעות בכל מקרה כבר לא שייכות למלווה-כדמוכח גבי מקדש במלווה בקידושין ו:

  אינה מקודשת - דקיחה משדה עפרון גמרינן דיהיב מידי בשעת קידושין ומלוה להוצאה ניתנה וכבר הן שלה ומעות אחרים היא חייבת לו:
  

  ואם מעות אחרים (כלשון רש"י בקידושין) זה החוב, אז מה זה משנה ש"לא הוצאתים" גבי הילך בב"מ ד.?
  תודה לכל העונים


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!