אי לאו דקרו לי בבלאי... • ולא זכיתי להבין, אם זו סברתו, אז למה שלא יאמר אותה?
  בגלל שיגידו עליו שהוא שרי איסורא?
  ובאמת שמצאנו כגון זה כמה פעמים בשבת.
  בדף נא. שינה סברתו משום שהיה עניו, ע"ש, וקשה.
  וכן בדף יז. שמאי כביכול "מאיים" על הלל שאם יקניטנו יגזור טומאה על המסיקה, וכי גזירות התורה תלויים לפי יקניטנו? • אפשר שאם עכשיו יזלזלו בפסקים שלו לא יקשיבו לו יותר והרי רש"י הביא שר' חייא ייסד את תורת בבל וכדי להגיע לזה צריך שיקשיבו לו בפעמים הבאות ולכן לא רצה שיצא עליו שם מסוים
  ולגבי דף י"ז אפשר ג"כ לומר (אולי זה לא פשט) שכל מה ששמאי לא גזר על המסיקה זה בגלל שלא נחשב דומה לבצירה ולכן אמר לו שמאי שאם אתה מדמה סימן שהם דומים ואם אמה לא חוזר בך מהדימוי אז באמת נגזור גם במוסקין לגת (אם באמת הכל היה גזירה


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!