ומי אמר שמואל הכי.. [כבלא דעבדא].  • וקשה, דמלשון הגמ' משמע דאם שמואל יסבור כרבי אבהו לא יהיה קשה.
    וזה אינו נכון, דהרי לפי ת"ק קשה יותר על שמואל.
    דהרי ר' ינאי אמר דאם הכוונה לכיפה של צמר וכ"ש כבלא דעבדא.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!