פניני הדף  • וההוא יומא במאי מנכר ליה בקדושא ואבדלתא.
    ביאור נחמד כתב החיד"א בספרו פתח עינים : שמעתי משם הרב כמהר"ר ישועה זיין זלה"ה שפירש בזה כונת הכתוב אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג. הכונה מי שהיה הולך וטעה וז"ש אם תשיב משבת רגלך אם לא ידעת בהלוך רגליך וטעית וחזרת מזמן שבת בבלי דעת יום שבת הדין הוא שיוכל לעשות כל יום מלאכה ואפי' ביום שמשמר לשם שבת כמבואר בסוגיין וז"ש עשות חפציך ביום קדשי אתה מותר לעשות חפציך ביום קדשי בין יום שבת האמיתי בין יום שקבעת לעצמך. וכי תימא במה מנכר יום שבת שקבעת אתה. לזה אומר וקראת לשבת ענג כלומר בקדוש שתקרא לשבת ענג וכן בהבדלה לכבוד שבת וזה די שיוכר יום שבת שקבעת.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!